in ,

[LG 베스트샵][이벤트] 김치를 맛있게 담그는 것 만큼, 맛있는 김치 보관법도 중요! ⠀ #LG전자베스트샵 이 … LG전자베스트샵

LG 베스트샵 정보: 김치를 맛있게 담그는 것 만큼,
맛있는 김치 보관법도 중요!

#LG전자베스트샵 이 …

상세내용 보러가기(페이스북)


김치를 맛있게 담그는 것 만큼,
맛있는 김치 보관법도 중요!

#LG전자베스트샵 이 소개하는
LG 오브제컬렉션 김치냉장고 보관 비법!🤫
______________

비법1 ❗
NEW유산균김치+ 기술로, 김치 유산균이
가장 잘 자라는 온도를 유지!… Khác

Hình ảnh có thể có: trong nhà, văn bản cho biết 'G전자 BEST SHOP 컬러, 소재, 기능까지 완성된, LG Objet Collection 김치냉장고'Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'W유산균김치+ 기술 맛있는 김치의 비결, '류코노스톡' 유산균이 가장 잘 자라는 온도를 유지'Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết '빈틈없는 냉기케어 시스템 특허 받은 입체 냉각 기술로 양 옆에서 고르게 냉기를 분사 4분에 한 번씩 냉기를 골고루 순환시키는 쿨링케어'Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'LG전자 BEST SHOP 감각적인 주방 인테리어의 완성, LG 오브제컬렉션 김치냉장고'

LG전자베스트샵

상세내용 보러가기(페이스북)

[롯데마트][이벤트] 오직 롯데마트에서만 만나볼 수 있는 조합 Q. 열라면과 참꺠라면이 만나면? ⠀ 맛.없…

[CU 편의점][이벤트] 신고합니다 ∠(・`_´・ ) ⠀ 히말라야 소금산 무사 등반하고 귀환한 감자칩 3종 복…