in ,

[CU 편의점][이벤트] 독도의날 기념 독도 팩트체크 캠페인 ⠀ 팩트로 만나는 우리땅 독도의 역사 10일간 …

CU 편의점 이벤트 정보: 독도의날 기념
독도 팩트체크 캠페인

팩트로 만나는 우리땅 독도의 역사
10일간 …

상세내용 보러가기(페이스북)


🇰🇷독도의날 기념🇰🇷
독도 팩트체크 캠페인

팩트로 만나는 우리땅 독도의 역사
10일간 집중 공략해볼까요?

10월 16일부터 25일 독도의날까지
매일 포켓CU에서 ‘독도 팩트체커’에 도전해보세요
매일매일 1,000분께 무료상품쿠폰을 드립니다.
⠀… Khác

Hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời và nước, văn bản cho biết '독도 팩트 팩트체크 체크 팩트로 만나는 우리땅 독도의 역사 -네 번째-'Hình ảnh có thể có: đại dương, ngoài trời và nước, văn bản cho biết '19일(월) 팩트체크 1905년 일본은 를 통해 독도를 자국 영토로 편입시키고 그 사실을 대한제국에 통보했습니다. 팩트 VS 거짓'

상세내용 보러가기(페이스북)

[롯데마트][이벤트] [100억 쿠폰팩 드림] 온 세상을 놀라게 할 롯데 ON 세상이 온다! 7개사 통합 쿠… 롯데ON,롯데온,롯데백화점,롯데마트,롭스,롯데프레시,롯데하이마트,롯데홈쇼핑,세븐일레븐,롯데

[어퓨][이벤트] 지금 롭스에서는 어퓨스킨케어 라인 세일 중 2만원 이상 구매시 #마데카소사이드크림2X 15… 마데카소사이드크림2X,마데카소사이드,산뽕나무