in ,

[제주항공][이벤트] [에디터 J’s Diary Vol. 3. 서울 – 홍콩&대만 편] 교통카드 한 장…

제주항공 이벤트 정보: [에디터 J’s Diary Vol. 3. 서울 – 홍콩&대만 편]
교통카드 한 장…

상세내용 보러가기(페이스북)


[에디터 J’s Diary Vol. 3. 서울 – 홍콩&대만 편]
교통카드 한 장 들고 홍콩&대만 미식 여행

동네에 한 가게는 꼭 있는 중화 요리 식당. 익숙한 맛이라는 생각에 ‘맛집 리스트’에서 제외하곤 했던 에디터 J였지만 코로나19로 하늘길이 막히면서 네온사인과 특별한 분위기가 넘치는 홍콩, 대만이 그리워지더라구요😥 그래서 다녀왔습니다! 색다른 차이니즈 푸드와 디저트, 분위기까지 느낄 수 있는 서울로!

🍳 아트몬스터 강남역점
아트몬스터 브루어리에서 운영하는 맥주 전문점으로 6개의 매장이 ‘공간도 맛의 일부’라는 모토… Khác

Hình ảnh có thể có: ‎ngoài trời, ‎văn bản cho biết '‎서울에서 즐기는 가장 가까운 해외여행, 홍콩&대만 편 EDITOR J 很 如 藝術 怪物 حر CHANGE THE WORLD 好朋 GOOD FF 몬 EREASON REASON 啤酒 啤酒好明有 好朋友 스 好啤酒 GET UP EVERY AFTERNOON 터牌酒 श理 JEJUair NEWSTANDARD‎'‎‎Hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, văn bản cho biết 'EDITOR J 아트몬스터 강남'Hình ảnh có thể có: món ăn, văn bản cho biết 'EDITOR J 아트몬스터 강남 YJm サ'

상세내용 보러가기(페이스북)

[GS25][이벤트] 수험생들이 안심하고 수능에 올인할 수 있도록 필요한 모든 것이 담긴 올인원 생활방역키트!… GS25,생활방역키트,수능선물

[서울스토어][이벤트] 슬로우유니버스 무스탕 59% 단독특가 기본 디자인의 모든 요소를 갖춘 슬로우유니버스만의… 슬로유니버스,무스탕자켓,무스탕,겨울아우터