in ,

[제일기획][이벤트] 제일매거진 11월호 <Theme Cut>   [어제의 ‘플레이어‘는 내일의 …

제일기획 정보: 제일매거진 11월호 <Theme Cut>
 
[어제의 ‘플레이어‘는 내일의 …

상세내용 보러가기(페이스북)


제일매거진 11월호 <Theme Cut>
 
[어제의 ‘플레이어‘는 내일의 ‘팬슈머]
 
코로나19 이후 전 세계적으로
게임 인구가 늘어나면서
게임이 ‘미디어’로 급부상 중👾
 
💜제일매거진 11월호 보러가기💜
👉 https://blog.cheil.com/category/magazine?my=2020&mm=11 … Khác

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết '제일매거진 11월호  어제의 '플레이어'는 내일의 '팬슈머''Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bảnHình ảnh có thể có: văn bản cho biết '02. 이제는 '게임적'인 것을 넘어 '게임 자체'와 컬래버레이션 하거나 브랜드가 직접 게임을 만드는 애드버게이밍 단계로 진화하는 중... I finl Cheil'Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết '03. 게임을 통한 브랜드경험이 가능해진 지금, 게임은 커뮤니케이션 채널이 되고 '플레이어'들은 '팬슈머'가 된다. Cheil'

상세내용 보러가기(페이스북)

[티몬][이벤트] 티몬이 수험생 여러분을 응원합니다!… 타임커머스티몬,티몬,럭키타임,필수특가,티몬블랙딜,수능대박

[잡코리아][구인구직] [잡대리의 추천각 ‘BEST’ 공고 모음] 채용공고 바로가기는 아래 이미지에서 확인!