in ,

[롯데월드몰][이벤트] 편백나무 냄새 따라 도착한 곳은 롯데월드몰 #편백집 육즙 가득한 소고기에 담백한 숙주나물… 편백집

롯데월드몰 이벤트 정보: 편백나무 냄새 따라 도착한 곳은 롯데월드몰 #편백집
육즙 가득한 소고기에 담백한 숙주나물…

상세내용 보러가기(페이스북)


편백나무 냄새 따라 도착한 곳은 롯데월드몰 #편백집
육즙 가득한 소고기에 담백한 숙주나물을 곁들어 먹는 편백찜.

Hình ảnh có thể có: hoa và món ăn, văn bản cho biết '롯데월드몰 B1F 편백집 편백나무 향과 부드러운 고기의 만남 多 HTASαMαC ㅁ편백집'Hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà, văn bản cho biết 'न 따뜻한 음식이 생각나는 요즘 날씨! 특별한 소고기찜이 있는 롯데월드몰 '편백집' 어떠세요? @ T'Hình ảnh có thể có: món ăn, văn bản cho biết '편백나무 향과 함께 힐링 하는 시간 기다리는 시간 동인 머리를 맑게 해주는, 편백나무의 은은한 향 0800 o'Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết ''편백찜' 제대로 먹는 법 1 깻잎에 여러가지 야채를 넣고 쌈싸 먹기 2 쌈장 와사비 홀그레인 머스타드 취향에 맞게 골라먹는 3가지 소스 3 o 감칠맛을 더해주는 특제 소스에 찍어 먹기'

상세내용 보러가기(페이스북)

[LG전자][이벤트] [리더’s TALK] LG 오브제컬렉션 : 공간에 스며드는 인테리어 가전 | | LiVE LG – LG전자 미디어플랫폼 리더TALK,LG전자,H,내취향대로,공간인테리어가전,LG오브제컬렉션

[에버랜드][이벤트] 울애긔랑 사진 찍고 아기판다 스페셜 굿즈도 받는 법? #판다를_찾아라 #판다야놀자 &gt… 판다를_찾아라,판다야놀자